Aanmelden

Programma

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de sessies. Schrijf u snel in, want sessies kunnen vol komen te zitten.

Contactgegevens

Vul hieronder uw contactgegevens in. Alle gevens worden op basis van de AVG verwerkt en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Lunch

AVG

Wij vragen uw toestemming rondom enkele zaken n.a.v. de AVG

Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag 2019 respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b. 
  • footer_1.png

  • footer_2.png