Sessies & sprekers

Opening

Lucien Engelen zal tijdens de opening praten over het betrekken van patiënten bij medisch onderzoek. Naast zijn verhaal wordt tijdens de opening ook de Medische Inspirator prijs uitgereikt.


Sessieronde 1

Fast track to innovation

Wilt u uw product, proces of dienst naar de (Europese) markt brengen, maar moet u hier nog net een laatste stap voor zetten? Wie weet is Europese subsidieregeling Fast Track to Innovation iets voor u. In deze sessie leert u meer over de ins en outs van deze subsidieregeling.

Fast Track to Innovation is bedoeld voor reeds ontwikkelde disruptieve technologieën, concepten en business modellen die al dicht bij de markt zijn (TRL6 of hoger). Aanvragen worden door een Europees samenwerkingsverband van 3 tot 5 partijen uit minimaal 3 landen ingediend, waarbinnen het bedrijfsleven de meerderheid vormt. Er zijn subsidies beschikbaar met een maximum van 3 miljoen euro waarbij For-profit organisaties 70% van de subsidiabele kosten vergoed kunnen krijgen en Not-for-profit organisaties 100%. Deze sessie is daarom zeker ook interessant voor onderzoeksinstellingen die samen willen werken met het bedrijfsleven.

Sprekers: Gwendolynn Bos-Grootaers (RVO) en José van der Hoorn (Ventinova Medical BV)

Van idee naar bedrijf

Welke stappen moet je nemen als je een briljant idee hebt om een succesvolle onderneming op te richten? De Venture Challenge biedt coaching om een eerste idee uit te werken in een businesscase. Twee winnende Venture Challenge teams, X-Heal Diagnostics en Hybridize, vertellen hun ervaringen en de stappen die ze genomen hebben. Wat zijn de belangrijkste lessen tot nu toe en wat zijn valkuilen? Recent hebben beide teams financiering vanuit het Take-off ontvangen. In de sessie laten we het landschap van financiering zien en de mogelijkheden van het Take-off programma.

Bent u (of kent u) een initiatief dat in het proces van idee naar bedrijf zit, mis deze sessie dan zeker niet!

Sprekers: Kees Recourt (Moderator, Mibiton, Take-off voorzitter cluster LS), Jacqueline Selhorst (ZonMw), Thom Frielink (Topsector LSH, Health Holland), Marien de Jonge (X-Heal Diagnostics), Corné van den Kieboom (X-Heal Diagnostics), Eric van der Veer (Hybridize)

Tips & tricks: hoe samenwerken met eindgebruikers?

Tijdens deze sessie geven we tips & tricks hoe onderzoekers en patiënten/eindgebruikers samen kunnen werken. Belangrijk is dat er niet gesproken wordt OVER de patiënt maar MET de patiënt. Aan de hand van de participatiematrix bespreken we verschillende vormen van samenwerking. We gaan dieper in op het formuleren van een onderzoeksagenda, samen met eindgebruikers volgens de methode van de James Lind Alliance.

Sprekers: Casper Schoemaker (RIVM/UMCU), Marjolijn Ketelaar (UMCU) en Jolanda Huizer (ZonMw)

Interactie binnen Consortia: lessons learned

Samenwerking met verschillende partijen is vaak van toegevoegde waarde om relevant onderzoek te doen én om een breed draagvlak te creëren voor je innovatie. In deze sessie laten we aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe je partijen zoals bijvoorbeeld zorginstellingen en zorgverzekeraars op een zinvolle manier bij je project kunt betrekken. Wat moet je wel doen en wat moet je vooral niet doen?


Sessieronde 2

Pitch & Match: laat je hart spreken en vind de ware

Hart- en vaatziekten zijn een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. Nederland telt op dit moment ca. 1,4 miljoen patiënten met hart- en vaatziekten. In 2030 zijn dat er naar verwachting meer dan 1,9 miljoen. Op dit moment overlijden in Nederland per dag ruim 100 mensen aan de gevolgen van hart- of vaatziekte. Met behulp van nieuwe medische technologie kunnen risicofactoren en signalen van het ontstaan of verergeren van hart- en vaatziekten eerder worden herkend, beter gemonitord, en sneller behandeld worden met als doel schade en achteruitgang te voorkomen. Hiermee gaat de ziektelast door hart- en vaatziekten naar beneden en blijft de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten ook in de toekomst bemensbaar. De ‘Hart voor Duurzame zorg’ subsidieoproep richt zich op de ontwikkeling van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van cardiovasculaire aandoeningen.

Ontwikkelt u of uw bedrijf een medische technologie of een interessante dienst om hart- en vaatziekten vroeg te signaleren en/of te behandelen en bent u op zoek naar partners om het verder te brengen? Of bent u onderzoeker en op zoek naar ondernemingen om uw kennis naar de markt te brengen? En sluit uw idee aan op de ‘Hart voor duurzame zorg’ subsidieoproep? Grijp binnen deze sessie uw kans om uw ideeën te pitchen en om partners te vinden voor deze call. Meld u aan als pitcher of neem deel aan deze sessie om u te laten inspireren over samenwerkingsmogelijkheden. De organisatie zal op basis van de pitchverzoeken een selectie maken.

Subsidie estafette

Wilt u zich laten informeren over de komende subsidierondes? Schrijf u dan in voor deze sessie waarin u door korte pitches geïnformeerd wordt over de komende subsidie oproepen van o.a. de Gezondheidsfondsen, Health~Holland, RVO, NWO en ZonMw. Alle subsidierondes betreffen programma’s waarbij samenwerking tussen publieke en private partijen gevraagd wordt.

GROZ - Handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving

GROZ staat voor de kanteling van onze gezondheidszorg en is een nationale samenwerking op het gebied van de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg. GROZ staat voor de reverse van ZORG en beoogt een noodzakelijke transformatie van de huidige gezondheid(szorg), om deze betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig te houden. Binnen GROZ slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, wetenschappers, financiers en overheid de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Alle partijen werken samen aan concrete zorgvernieuwingen met als doel een vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. In deze sessie presenteren deze partijen wat deze concrete zorgvernieuwingen zijn en wordt het publiek uitgenodigd om een bijdrage te leveren en/of om kansen te identificeren.

Sprekers: Nico van Meeteren (Topsector LSH, Health~Holland), Patricia Maas (Centraal Boekhuis), Jan Smelik (Nederland zorgt voor elkaar), Klaartje Spijkers (Patiëntenfederatie) en Gaston Remmers (Stichting Mijn Data Onze Gezondheid)

Publiek-private samenwerking door ogen van de ondernemer

In een publiek-private samenwerking werken partners met verschillende achtergronden samen. Dit levert interessante ervaringen op. Tijdens deze sessie vertellen ondernemers over hun ervaringen met publiek-privaat samenwerken. Een sessie waarin zij ook heel praktisch ingaan op vragen als: Hoe zet je een publiek-private samenwerking op? En welke rol kan je hierin spelen als ondernemer? Wat zijn de belangrijkste lessen en de gevaarlijkste valkuilen? Wat levert een publiek-private samenwerking op, voor zowel de ondernemer als ook voor de onderzoeker? Aan het einde van de sessie is er ruimte voor een zaaldiscussie met de sprekers. Tijdens dit panel is er gelegenheid voor de aanwezigen om met de sprekers van gedachten te wisselen, vragen te stellen en issues te adresseren.

Spreker: Henk Janssen (Indes)

  • footer_1.png

  • footer_2.png